Jeśli uważasz, że lista skrótów może okazać się przydatna nie tylko Tobie, to zapraszam do polubienia posta!

Skróty AutoCAD strona 1

Skomentuj, jeśli uważasz, że zapomniałem o bardzo przydatnym skrócie, nieujętym na liście.

Korzystasz z AutoCAD'a na co dzień?! - Zapraszam Cię również do podzielenia się Twoimi problemami w codziennej pracy w tym programie.