Architektem być

Architektura wymaga klarownych, jasnych i jednoznacznych sformułowań zrozumiałych przez każdego. Architektura naszych czasów powinna włączać większość i umożliwiać jej konsumpcję w sposób „ad hoc” i bez zbędnego namysłu.

%d bloggers like this: